BNG Bank

Koninginnegracht 2, 2514 AA Den Haag

BNG Bank

Koninginnegracht 2, 2514 AA Den Haag

BNG Bank is een Nederlandse bank, opgericht in 1914. BNG werkt niet voor individuele burgers, maar voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. Bij BNG Bank werken ongeveer 300 werknemers en het hoofdkantoor bevindt zich in Den Haag.
 
BNG Bank verstrekt  krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut.
 
De strategie van de bank is met de klant mee te bewegen. Dit doet BNG Bank door met diensten op maat in te spelen op de veranderende behoeften van de klanten. De financiële diensten omvatten:
  • Kredietverlening
  • Advies
  • Betalingsverkeer
  • Elektronisch bankieren
  • Vermogensbeheer
 
Werken bij BNG Bank is werken bij een relatief kleine organisatie met als voordelen inhoudelijk brede functies en korte lijnen. Bij deze bank kun je opvallende prestaties leveren en krijg je direct veel verantwoordelijkheid. De werknemers van BNG Bank hebben een onmiskenbaar doel voor ogen: het realiseren van maximaal maatschappelijk rendement.
Meest recente banen

070 - 3750 750

Koninginnegracht 2, 2514 AA Den Haag


BNG Bank is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger